JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM

elektronické veřejné zakázky

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM - elektronické veřejné zakázky

PORTFOLIO SLUŽEB

 • KONZULTACE O E-NÁSTROJÍCH

  Zákon o veřejných zakázkách umožňuje používání individuálních (komerčních) certifikovaných a necertifikovaných elektronických nástrojů.

 • ADMINISTRACE ELEKTRONICKÝCH VZ

  Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (ZVZ) zavedl elektronický způsob zadávání veřejných zakázek a zrovnoprávnil tak elektronické a listinné zadávání veřejných zakázek.

 • ELEKTRONICKÉ AUKCE
  (E-AUKCE)

  Elektronickou aukcí se rozumí podle zákona proces sloužící k hodnocení nabídek a nikoliv zadávací řízení směřující k zadání veřejné zakázky.

 • DYNAMICKÉ NÁKUPNÍ SYSTÉMY

  Podstatný rozdíl v použití rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému není prozatím v odlišnosti daných institutů daných zákonem, ale v tom, že DNS je striktně elektronický způsob nakupování.

 • PRÁVNÍ SERVIS

  Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se postupuje podle zásad uvedených v § 6 ZZVZ. Konkrétní použití zásad může v praxi vyvolávat řadu otázek.

KDO JSEM

Michaela Poremská

judr@poremska.cz

(+420) 774 033 702

IP videokonference: 81.30.251.227

Michaela Poremská se zabývá zadáváním veřejných zakázek od roku 2006 a od roku 2009 používá při zadávání veřejných zakázek pouze elektronické nástroje. V letech 2009-2018 přednášela na vysoké škole. Je autorkou mnoha odborných článků o veřejných zakázkách a několika odborných publikací (např. „Veřejné zakázky stručně a prakticky“). Vede semináře na téma veřejných zakázek. Od ledna 2021 se věnuje advokacii.
  

VIDEOKONFERENČNÍ CENTRUM

V listopadu 2016 jsme otevřeli školicí centrum v Klimkovicích, jehož součástí je videokonferenční místnost a pokoje k ubytování. K dispozici je soukromé parkování. V květnu 2021 jsme dokončili úpravy zahrady s posezením a dětského hřiště. Nabídka komerčních školení je na www.poremska.cz v záložce Vzdělávání.
 

UBYTOVÁNÍ V KLIMKOVICÍCH - do 30. 9. 2021 ZAVŘENO

V novém videokonferenčním centru nabízíme ubytování pro Vaše pracovní cesty nebo výlety, které můžete objednávat e-mailem: judr@poremska.cz anebo telefonicky: +420 774033702.
 

DĚTSKÝ PIRÁTSKÝ SVĚT - do 30. 9. 2021 ZAVŘENO

V lednu 2020 jsme otevřeli jako součást videokonferečního centra v Klimkovicích Dětské centrum se sbírkou pirátských a jiných lodí. Pro Vaše děti máme k dispozici pirátské kostýmy, knížky a lodě na skládání anebo na hraní.
 

AKTUALITY

RSS

Zadávání veřejných zakázek v nouzovém stavu

Možnost zadavatelů při zadávání veřejných zakázek v nouzovém stavu a režimu krizového řízení při nakupování nezbytných prostředků a vybavení vizte podrobněji na https://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Nakupovani-rousek,-respiratoru-a-dalsich-prostredku-mimo-ramec-zadavac, a doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze vizte podrobněji na https://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti

Přečíst článek »

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ
 • some alt

  V současnosti neprobíhají žádná školení

  V současnosti neprobíhají žádná školení.

VYDANÉ PUBLIKACE

 

Kniha Elektronické zadávání veřejných zakázek

Elektronické zadávání veřejných zakázek - Michaela Poremskábyla vydána v roce 2013 a poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým úkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona, která se týkají dané oblasti, a rozbor stěžejních témat (např. rozšíření použití elektronických nástrojů, elektronické podpisy v elektronických nástrojích, trestná činnost v elektronizaci veřejných zakázek atd.).Součástí je CD s bohatým přílohovým materiálem.

Z recenzí: "Pro méně zkušené zadavatele autorka nabízí zkušený průvod problematikou i se spoustou názorných příkladů a vzorů, které není vždy jednoduché na základě zákona a prováděcích předpisů vytvořit svépomocí, a proto muže leckterému zadavateli ušetřit velkou dávku energie, frustrace při samostatném rozkrývání smyslu některých ustanovení a v mnoha případech i možnost porušení platné legislativy."
Mgr. Pavel Sloup, Mgr. Jarmila Pechátová - právníci odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje

Knihu si můžete koupit ZDE.


Kniha Veřejné zakázky - právní minimum při jejich zadávání

je odbornou rukovětí k zákonu č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, která poskytuje základní informace o zadávání veřejných zakázek – postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zásad včetně praktických schémat pro zadávání zakázek či elektronickou aukci.

Z recenzí: "Publikace srozumitelně vysvětluje povinnosti zadavatele, jednotlivá zákonná ustanovení a provede zadavatele celým procesem zadávání veřejné zakázky. Text je čtivý a cennými jsou shrnutí jednotlivých kapitol a odkazy na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či judikaturu soudů. Tučně zvýrazněný text upozorňuje zadavatele na úkony či povinnosti, kterým by měl věnovat zvýšenou pozornost či je neopomenout v průběhu zadávacího řízení.

Kniha nemusí být primárně určena jen zadavatelům, ale ocení ji i dodavatelé a ostatní odborná veřejnost."

Ing. Miroslav Jeništa - specialista veřejných zakázek

Obsah publikace a prolistování

 

Kniha Veřejné zakázky stručně a prakticky

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Kniha není podrobným komentářem, ale díky srovnání s předchozí právní úpravou by měla přispět ke snazšímu pochopení nové úpravy. Důraz je kladen na elektronické procesy při zadávání veřejných zakázek.

KONTAKTY

JUDr. Poremská s.r.o.


sídlo: Na návsi 1/29
Holásky, 620 00 Brno


provozovna: Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85
IČ: 02116651
DIČ: CZ02116651


judr@poremska.cz
(+420) 774 033 702

IP videokonference: 81.30.251.227


Datová schránka: vfyz6nk


Jednající: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, jednatel
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 80336