JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM

elektronické veřejné zakázky

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM - elektronické veřejné zakázky

PORTFOLIO SLUŽEB

 • KONZULTACE O E-NÁSTROJÍCH

  Zákon o veřejných zakázkách umožňuje používání individuálních (komerčních) certifikovaných a necertifikovaných elektronických nástrojů.

 • ADMINISTRACE ELEKTRONICKÝCH VZ

  Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (ZVZ) zavedl elektronický způsob zadávání veřejných zakázek a zrovnoprávnil tak elektronické a listinné zadávání veřejných zakázek.

 • ELEKTRONICKÉ AUKCE
  (E-AUKCE)

  Elektronickou aukcí se rozumí podle zákona proces sloužící k hodnocení nabídek a nikoliv zadávací řízení směřující k zadání veřejné zakázky. Zadavatel může využít elektronickou aukci též pro hodnocení nabídek.

 • DYNAMICKÉ NÁKUPNÍ SYSTÉMY

  Podstatný rozdíl v použití rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému není prozatím v odlišnosti daných institutů daných zákonem, ale v tom, že DNS je striktně elektronický způsob nakupování.

 • PRÁVNÍ SERVIS

  Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se postupuje podle zásad uvedených v § 6 ZVZ. Konkrétní použití zásad může v praxi vyvolávat řadu otázek, neboť nikde není výslovně uvedeno, co je to zásada transparentnosti.

KDO JSEM

Michaela Poremská

judr@poremska.cz

(+420) 774 033 702

IP videokonference: 81.30.251.227

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM se zabývá zadáváním veřejných zakázek od roku 2006 a od roku 2009 používá při zadávání veřejných zakázek pouze elektronické nástroje. Píše odborné články na téma elektronizace veřejných zakázek. Je autorkou knih Elektronické zadávání veřejných zakázek a Veřejné zakázky - právní minimum při jejich zadávání. Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, a to jak česky, tak anglicky, a pro veřejnost vede semináře na téma veřejných zakázek. Její každodenní snahou je poskytovat studentům neprávnických oborů i veřejnosti nezbytné základní informace o právu a rozšiřovat tak jejich povědomí o právu, neboť neznalost zákona neomlouvá (Ignoratia legis neminem excusat

ŠKOLICÍ CENTRUM

Od července 2014 připravujeme realizaci projektu školicího centra. Projekt navazuje na zkušenosti s on-line (videokonferenčními) školeními, které společnost JUDr. Poremská s.r.o. pořádá (viz Školení). Cílem projektu je vybudovat v novém sídle společnosti právní kancelář, jejíž součástí bude školicí centrum. Školicí centrum bude využívat multimediální techniku a ostatní zázemí firmy jako je parkování, ubytování nebo dětské hřiště. Budou probíhat jednak komerční školení zaměřená na klienty právní kanceláře, a dále školení pro školy a veřejnost s možností vzdělávat osoby se zrakovým postižením, hluchoněmé, neslyšící, krátkodobě i dlouhodobě fyzicky postižení za využití moderních prostředků komunikace, a to bez nutnosti osobní návštěvy centra.

VÝUKA

V letním semestru 2013/2014 proběhla pod vedením JUDr. Michaely Poremské, Ph.D., LLM první výuka v předmětu Elektronizace veřejného investování na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Studenti mají možnost se seznámit s agendou veřejných zakázek zadávaných elektronicky. Předmět je prakticky zaměřen, tzn. studenti se naučí pracovat s elektronickými nástroji pro zadávání veřejných zakázek. Tato výuka není na vysokých školách rozšířena, právě naopak zcela chybí, i když praxe, a to jak veřejný tak soukromý sektor, znalost zadávání veřejných zakázek i elektronicky vyžaduje.

AK Achour & Hájek

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM spolupracuje s AK Achour & Hájek při vyhotovování analýz způsobů zadávání veřejných zakázek, zastupování při vyřizování námitek nebo v řízeních o přezkum u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zastupování u soudů v souvislosti s veřejnými zakázkami

AKTUALITY

RSS

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ
 • some alt

  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho metodiky

  Ve středu dne 7. 12. 2016 od 10.00 hod do 15.00 hod. v Ostravě. Cílem školení je základní seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek účinným od 1. 10. 2016 a jeho výkladem pomocí metodik uveřejněných na http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek

  > VÍCE INFORMACÍ | Školení proběhne v termínu 07.12.2016
INFORMACE O UKONČENÝCH ŠKOLENÍCH

VYDANÉ PUBLIKACE

 

Kniha Elektronické zadávání veřejných zakázek

Elektronické zadávání veřejných zakázek - Michaela Poremskápředstavuje ojedinělou knihu na trhu - poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým úkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona, která se týkají dané oblasti, a rozbor stěžejních témat (např. rozšíření použití elektronických nástrojů, elektronické podpisy v elektronických nástrojích, trestná činnost v elektronizaci veřejných zakázek atd.).Součástí je CD s bohatým přílohovým materiálem.

Z recenzí: "Pro méně zkušené zadavatele autorka nabízí zkušený průvod problematikou i se spoustou názorných příkladů a vzorů, které není vždy jednoduché na základě zákona a prováděcích předpisů vytvořit svépomocí, a proto muže leckterému zadavateli ušetřit velkou dávku energie, frustrace při samostatném rozkrývání smyslu některých ustanovení a v mnoha případech i možnost porušení platné legislativy."
Mgr. Pavel Sloup, Mgr. Jarmila Pechátová - právníci odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje

Tuto praktickou publikaci doporučuje autorka - absolventka LIGS University (LIGS), který nabízí zejména programy BBA, MBA, MSc a DBA (PhD) pro časově zaneprázdněné účastníky ve více jazycích.

Při uvedení kódu PO0513 do přihlášky ke studiu získáte dárek.

Knihu si můžete koupit ZDE.


Kniha Veřejné zakázky - právní minimum při jejich zadávání

je odbornou rukovětí, která poskytuje základní informace o zadávání veřejných zakázek – postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zásad včetně praktických schémat pro zadávání zakázek či elektronickou aukci.

Z recenzí: "Publikace srozumitelně vysvětluje povinnosti zadavatele, jednotlivá zákonná ustanovení a provede zadavatele celým procesem zadávání veřejné zakázky. Text je čtivý a cennými jsou shrnutí jednotlivých kapitol a odkazy na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či judikaturu soudů. Tučně zvýrazněný text upozorňuje zadavatele na úkony či povinnosti, kterým by měl věnovat zvýšenou pozornost či je neopomenout v průběhu zadávacího řízení.

Kniha nemusí být primárně určena jen zadavatelům, ale ocení ji i dodavatelé a ostatní odborná veřejnost."

Ing. Miroslav Jeništa - specialista veřejných zakázek

Obsah publikace a prolistování

Knihu si můžete koupit ZDE.

KONTAKTY

JUDr. Poremská s.r.o.


sídlo: Na návsi 1/29
Holásky, 620 00 Brno


provozovna: Poňava 562/74, 664 31 Lelekovice
IČ: 02116651
DIČ: CZ02116651


judr@poremska.cz
(+420) 774 033 702

IP videokonference: 81.30.251.227


Datová schránka: vfyz6nk


Jednající: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 80336