JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM http://poremska.cz/rss/ Sun, 16 May 2021 09:14:52 GMT Od 1. 6. 2021 změny ve veřejném zadávání týkající se evidence skutečných majitelů http://poremska.cz/clanky/od-1-6-2021-zmeny-ve-verejnem-zadavani-tykajici-se-evidence-skutecnych-majitelu/ Od 1. 6. 2021 bude v účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 527/2020 Sb., která se týká evidence skutečných majitelů. AKTUALITY Sat, 15 May 2021 10:06:00 GMT administrátor Od 1. 1. 2021 povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovativního zadávání http://poremska.cz/clanky/od-1-1-2021-povinnost-socialne-a-environmentalne-odpovedneho-verejneho-zadavani/ Od 1. 1. 2021 je v účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 543/2020 Sb., která se týká povinnosti sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovativního zadávání dopadající i na veřejné zakázky malého rozsahu. AKTUALITY Mon, 04 Jan 2021 21:59:00 GMT administrátor Zadávání veřejných zakázek v nouzovém stavu http://poremska.cz/clanky/zadavani-verejnych-zakazek-v-nouzovem-stavu/ Možnost zadavatelů při zadávání veřejných zakázek v nouzovém stavu a režimu krizového řízení při nakupování nezbytných prostředků a vybavení vizte podrobněji na http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Nakupovani-rousek,-respiratoru-a-dalsich-prostredku-mimo-ramec-zadavac, a doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze vizte podrobněji na http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti AKTUALITY Sun, 05 Apr 2020 21:57:00 GMT administrátor Nové finanční limity pro veřejné zakázky od 1. 1. 2020 http://poremska.cz/clanky/nove-financni-limity-pro-verejne-zakazky-od-1-1-2020-236123729/ S účinností od 1. ledna 2020 se změní finanční limity pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Podrobnosti vizte na http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Limity-urcujici-nadlimitni-verejne-zakazky-se-snizuji AKTUALITY Wed, 05 Feb 2020 22:55:00 GMT administrátor Zrušení poplatku za podnět ve veřejných zakázkách http://poremska.cz/clanky/zruseni-poplatku-za-podnet-ve-verejnych-zakazkach/ Ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem vyhlášení nálezu č. 309/2019 Sb. ve Sbírce zákonů dne 26. 11. 2019. AKTUALITY Sun, 05 Jan 2020 23:08:00 GMT administrátor Další novela ZZVZ od 1. 2. 2019 http://poremska.cz/clanky/dalsi-novela-zzvz-od-1-2-2019/ Od 1. 2. 2019 je účinný zákon č. 287/2018 Sb., který mění přílohu č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tak, že v příloze nejsou uvedeny trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti. AKTUALITY Wed, 20 Feb 2019 07:14:00 GMT administrátor Zápis do ISSM od 2. 1. 2019 zpoplatněn http://poremska.cz/clanky/zapis-do-issm-do-1-1-2019/ Do 1. ledna 2019 právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele. Zápis skutečného majitele nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku, následně se bude hradit poplatek 1000 Kč. Podrobnosti vizte https://issm.justice.cz/ AKTUALITY Wed, 20 Feb 2019 07:10:00 GMT administrátor Od 18. října 2018 platí pro všechny zadavatele povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních http://poremska.cz/clanky/od-18-rijna-2018-plati-pro-vsechny-zadavatele-povinna-elektronicka-komunikace-v-zadavacich-rizenich/ Dnem 18. října 2018 musí v zadávacích řízeních písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Na veřejné zakázky malého rozsahu se nevztahuje povinnost provádět písemnou komunikaci elektronicky. AKTUALITY Fri, 07 Sep 2018 10:35:00 GMT administrátor Od 18. dubna 2017 platí pro některé zadavatele povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních http://poremska.cz/clanky/od-18-dubna-2017-plati-pro-nektere-zadavatele-povinna-elektronicka-komunikace-v-zadavacich-rizenich/ Po 18. dubnu 2017 již zadavatelé, kterými jsou Česká republika a centrální zadavatelé (§ 279 odst. odst. 2 ZZVZ) nesmí umožnit podávání listinných nabídek. Podrobnosti vizte na https://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Povinna-elektronicka-aktualizace AKTUALITY Sat, 08 Apr 2017 11:46:00 GMT administrátor Metodiky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek http://poremska.cz/clanky/metodiky-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-zakazek/ Metodiky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. jsou uveřejněny na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích na níže uvedeném odkazu: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek AKTUALITY Wed, 05 Oct 2016 20:45:00 GMT administrátor Prováděcí předpisy k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek http://poremska.cz/clanky/provadeci-predpisy-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-zakazek/ AKTUALITY Wed, 10 Aug 2016 20:26:00 GMT administrátor Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. http://poremska.cz/clanky/novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-c-134-2016-sb/ Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek č. 135/2016 Sb. budou účinné od 1. 10. 2016. AKTUALITY Sun, 01 May 2016 20:00:00 GMT administrátor Zákon č. 375/2015 Sb. doplňuje základní kvalifikační předpoklady http://poremska.cz/clanky/zakon-c-375-2015-sb-doplnuje-zakladni-kvalifikacni-predpoklady/ Ode dne 1. ledna 2016 je v účinnosti zákon č. 375/2015 Sb., kterým se doplňují základní kvalifikační předpoklady o písm. l) v ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ. AKTUALITY Wed, 06 Jan 2016 21:34:00 GMT administrátor Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncese od 1. 1. 2016 http://poremska.cz/clanky/nove-financni-limity-pro-verejne-zakazky-a-koncese-od-1-1-2016/ S účinností od 1. ledna 2016 se změní finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) a koncesního zákona (č. 139/2006 Sb.). Podrobnosti vizte na www.portal-vz.cz AKTUALITY Sun, 27 Dec 2015 21:10:00 GMT administrátor Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek v projednávání http://poremska.cz/clanky/navrh-noveho-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-v-projednavani/ Návrh zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 637) je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Podrobněji vizte www.psp.cz AKTUALITY Fri, 27 Nov 2015 20:50:00 GMT administrátor Změny vyhlášky č. 133/2012 Sb. týkající se profilu zadavatele http://poremska.cz/clanky/zmena-vyhlasky-c-133-2012-sb-tykajici-se-profilu-zadavatele/ Dne 1. srpna 2015 nabyly účinnosti změny týkající se profilu zadavatele ve vyhlášce č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. AKTUALITY Fri, 07 Aug 2015 12:05:00 GMT administrátor Národní elektronický nástroj (NEN) - druhá zpráva http://poremska.cz/clanky/narodni-elektronicky-nastroj-nen-92235521/ Dne 1. srpna 2015 byl do tzv. ostrého provozu spuštěn Národní elektronický nástroj, který je pro uživatele zdarma a je dostupný na https://nen.nipez.cz. Zkušební prostředí NEN označované jako "pískoviště" je na https://nen-ref.nipez.cz/ AKTUALITY Fri, 07 Aug 2015 11:52:00 GMT administrátor Novela zákona o veřejných zakázkách 2015 http://poremska.cz/clanky/ode-dne-6-brezna-2015-je-v-ucinnosti-novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-c-40-2015-sb-viz-http-www-portal-vz-cz-cs-jak-na-zadavani-verejnych-zakazek-legislativa-a-judikatura-legislativa-narodni-legislativa-aktualni-zneni-zakona-o-verejnych-zakazkach/ Ode dne 6. března 2015 je v účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách č. 40/2015 Sb. Viz http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-zneni-zakona-o-verejnych-zakazkach AKTUALITY Tue, 10 Mar 2015 20:24:00 GMT administrátor Jedno inkasní místo při zadávání veřejných zakázek http://poremska.cz/clanky/jedno-inkasni-misto-pri-zadavani-verejnych-zakazek/ Zákonem č. 267/2014 Sb. byla zrušena právní úprava související se zřízením jednoho inkasního místa, a tudíž od 1. 1. 2015 nedochází ke změně základních kvalifikačních předpokladů, jak bylo stanoveno zákonem (novelou) č. 458/2011 Sb. Podrobněji vizte http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Ke-zmenam-v-zakladni-kvalifikaci-nedochazi AKTUALITY Wed, 31 Dec 2014 16:21:00 GMT administrátor Národní elektronický nástroj (NEN) - první zpráva http://poremska.cz/clanky/narodni-elektronicky-nastroj-nen/ Dne 5. 8. 2014 byla spuštěna zkušební verze Národního elektronického nástroje (https://nen.nipez.cz), který měl být povinně užíván vybranými subjekty od 1. 1. 2015. Projekt NEN však ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová pozastavila (viz http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Vyjadreni-ministryne-Karly-Slechtove-k-NEN). AKTUALITY Mon, 10 Nov 2014 11:00:00 GMT administrátor Aktualizovaná Pravidla systému používání elektronických tržišť http://poremska.cz/clanky/aktualizovana-pravidla-systemu-pouzivani-elektronickych-trzist/ Ode dne 1. 4. 2014 jsou účinná aktualizovaná Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit dostupná na www.portal-vz.cz. AKTUALITY Tue, 01 Apr 2014 10:00:00 GMT Administrátor Uveřejněny nové směrnice o zadávání veřejných zakázek http://poremska.cz/clanky/uverejneny-nove-smernice-o-zadavani-verejnych-zakazek/ Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU uveřejněny nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, které by měly být transponovány do českého vnitrostátního práva do 18. dubna 2016. AKTUALITY Fri, 28 Mar 2014 16:41:00 GMT administrátor Nový občanský zákoník http://poremska.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik/ Dne 1. ledna 2014 budou účinné zákon č. 303/2013 Sb. týkající se nového občanského zákoníku a zákonné opatření č. 341/2013 Sb., které jsou dostupné na www.portal-vz.cz. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) ruší obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.) a jiné předpisy! AKTUALITY Wed, 01 Jan 2014 16:43:00 GMT administrátor Novela (zákon) č. 179/2013 Sb. zákona č. 513/1991 Sb. http://poremska.cz/clanky/novela-zakon-c-179-2013-sb-zakona-c-513-1991-sb/ Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů, přičemž den doručení faktury nebo jiné výzvy obdobné povahy nesmí být předmětem smluvního ujednání; ustanovení odstavce 4 se nepoužije, tj. že smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. AKTUALITY Mon, 01 Jul 2013 15:41:00 GMT administrátor