Dynamické nákupní systémy (DNS)

Dynamický nákupní systém zavedený podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb. považuje za dynamický nákupní systém podle zákona č. 134/2016 Sb.

Veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., se dokončí podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

Na rozdíl od předcházející právní úpravy je důležitou změnou od 1. 10. 2016, že zadavatel zavede DNS místo v otevřeném řízení v užším řízení, a dále že dodavatelé nepodávají „předběžné nabídky“ při zařazování do DNS, ale žádost o účast. Zadavatel může rozdělit dynamický nákupní systém do kategorií, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu.

Nový zákon obsahuje podrobnější úpravu použití elektronického katalogu v DNS, který může nahradit nabídku.


Chcete-li využít některou službu z mé nabídky, kontaktujte mne prosím telefonicky na telefonním čísle 774 033 702, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

KONTAKTY

V následujícím poli doplňte příklad 2 plus KOLIK se rovná 10?

ODESLAT

JUDr. Poremská s.r.o.


sídlo: Na návsi 1/29
Holásky, 620 00 Brno


provozovna: Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85
IČ: 02116651
DIČ: CZ02116651


judr@poremska.cz
(+420) 774 033 702

IP videokonference: 81.30.251.227


Datová schránka: vfyz6nk


Jednající: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, jednatel
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 80336