JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM

elektronické veřejné zakázky

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM - elektronické veřejné zakázky

Od 18. října 2018 platí pro všechny zadavatele povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních

Dnem 18. října 2018 musí v zadávacích řízeních písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Podle Stanoviska expertní skupiny MMR - Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z): Na veřejné zakázky malého rozsahu se nevztahuje povinnost provádět písemnou komunikaci elektronicky stanovená v § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2000000 Kč bez DPH, nebo na stavební práce částce 6000000 Kč bez DPH.


Publikoval administrátor | 07.09.2018 12:35

KONTAKTY

JUDr. Poremská s.r.o.


sídlo: Na návsi 1/29
Holásky, 620 00 Brno


provozovna: Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85
IČ: 02116651
DIČ: CZ02116651


judr@poremska.cz
(+420) 774 033 702

IP videokonference: 81.30.251.227


Datová schránka: vfyz6nk


Jednající: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 80336