Prováděcí předpisy k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dne 31. 5. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány 3 prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které budou účinné od 1. 10. 2016:
  • Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
  • Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Dne 8. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány další 2 prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které budou účinné od 1. 10. 2016:
  • nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
  • nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Dne 8. 8. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován další prováděcí předpis k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který bude účinný od 1. 10. 2016. Jedná se o vyhlášku č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.


Publikoval administrátor | 10.08.2016 22:26

KONTAKTY

V následujícím poli doplňte příklad 8 plus KOLIK se rovná 10?

ODESLAT

JUDr. Poremská s.r.o.


sídlo: Na návsi 1/29
Holásky, 620 00 Brno


provozovna: Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85
IČ: 02116651
DIČ: CZ02116651


judr@poremska.cz
(+420) 774 033 702

IP videokonference: 81.30.251.227


Datová schránka: vfyz6nk


Jednající: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 80336